Behandelswijze

Contact opnemen

De intake zal bestaan uit gesprek en ervaringssituaties, (oefeningen, aanraken) waarin contact en beleving tijdens het aanraken voorop staan. De eerste indruk van jou bij het aanraken en bij de intake zal bepalen wat je nodig hebt. Dan zal bekeken worden of haptotherapie aansluit bij jouw hulpvraag”.

Binnen de eerste 3 afspraken krijg je ervaring met:

  • de uitgangspunten van haptotherapie
  • mij als haptotherapeut
  • mijn werkwijze
  • je krijgt zicht op je mogelijke ontwikkeling binnen de therapie

“Op de behandelbank werk ik altijd met een vaste opbouw in het aanraken van je lijf. De rug is een neutraler deel van je lichaam dan bv. je buik. Je buik is veel kwetsbaarder. Ik begin daarom altijd op je rug, dit wordt als ‘veiliger’ ervaren”.

“het menselijk lichaam wordt gezien als ‘de drager’ van gevoelens en heeft een geheugen voor positieve en negatieve gevoelservaringen. De mens doet deze ervaringen op via het tasten en voelen. Al deze ervaringen zijn bij de mens terug te vinden in o.a. blokkades van bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan en beleven van contacten”.

uit: beroepsprofiel GZ-haptotherapeut

Afspraken/ betaling

Een afspraak die 24 vooraf wordt afgezegd wordt wel in rekening gebracht. Het is alleen mogelijk telefonische afspraken te wijzigen.
De facturen over de afspraken worden digitaal verstuurd aan het einde van de maand, de declaratie bij de zorgverzekeraar verzorgt de cliënt zelf.

Vragen, klachten en klachtenprocedure

Als de cliënt vragen heeft over de behandeling, over het optreden van de therapeut of op een of andere manier niet tevreden is over de gang van zaken, dan is het mogelijk om daarover in gesprek te gaan.
Wanneer uit dit overleg geen overeenstemming of een oplossing volgt, kan de cliënt een beroep doen op contact met de klachtenfunctionaris of gebruik maken van de klachtenprocedure van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.
https://haptotherapeuten-vvh.nl/voor-patienten